Kennisdag Circulaire Speelruimte - werksessies

Deelnametarieven

• Als deelnemer werkzaam bij een (semi)overheid:
€ 150,- per persoon
- registreer met e-mailadres bij een overheid
• Als deelnemer werkzaam bij overige instanties/ZZP-er/bedrijf:
€ 300,- per persoon
- beperkt ruimte, motivatie verplicht

Plenair

Opening: Elske Oost-Mulder van OBB
Key Note: Cirkelstad Wytze Kuiper
Belang van netwerken en samenwerken voor een circulaire economie.

De werksessies worden 2 keer gehouden, om 10:30 uur en om 13:00 uur. Iedereen kan twee werksessies bezoeken. Tijdens het inschrijven geeft u 3 voorkeuren voor werksessies op, we streven ernaar iedereen bij de werksessies van hun voorkeur te plaatsen.

1. Bewoners enthousiasmeren

Thea Attevelt
Gemeente Almere

Almere werkt sinds ruim een jaar op basis van een circulaire invalshoek en is dus al een jaar aan het experimenteren. Deze workshop is een weergave van ervaringen tot nu toe met de nadruk op de participatieve kant. Het gesprek met bewoners over speelruimte en de circulaire invalshoek hierbij.

2. Circulair gunnen

Rachel Heeringa
Procurance

Als we circulair gaan aanbesteden welke geschiktheidscriteria en gunningscriteria gaan we dan gebruiken. Zeker als we nog niet 100% weten wat het werk precies inhoudt en we alleen een globaal eindbeeld voor ogen hebben. Een interactieve workshop om hierin een stap verder te komen.

3. Hergebruik toestellen

Edward van den Borne
RePlay

Hoe kan je als zelf producerend Nederlands bedrijf het hoofd boven water houden als gemeenten eisen gaan stellen aan circulaire producten. Waar zit dan je kracht? Wat is er mogelijk in hergebruik van toestellen bij het maken van nieuwe speelplekken in de vorm van toestellen en/of speelaanleidingen.

4. Tijdig aanbesteden

Lars Tamboer
BTL advies

Het is wel helder dat we contractpartners in een vroeg stadium betrekken kan helpen met het meer circulair aanpakken van een speelproject. Maar welk moment is dan het beste, wat kan de bijdrage zijn van deze partner en hoe geven we een 'bouwteam' dan vorm. Een interactieve workshop om hierin een stap verder te komen.

5. Duurzaam onderhouden

Sjaak Willemsteinz
Willemstein Hoveniers

Onderhoud zo duurzaam doen als maar kan. Dan is deze workshop the place to be. Willemstein is de meest duurzame hovenier van Nederland en deelt zijn kennis opgedaan in de (dak)tuinen en op schooltuinen graag om te kijken of dit ook in de openbare ruimte zou kunnen. Het werken met EM (Effectieve Micro Organismen) zal onderdeel zijn van deze workshop.

6. Buurtgericht werken

Elske Oost-Mulder
OBB Ingenieursbureau

Op welk geografisch niveau behaal je de meeste resultaten als het gaat om een circulaire aanpak. Hoe borg je dit in beleid, maar vooral ook in de uitvoering en participatie. OBB deelt haar kennis en ervaring tot nu toe en geeft een toelichting op het speelbuurtprincipe. Daarbij gaan we kort in op hoe de omgevingswet daarin een springplank kan zijn.

7. Grondstoffen managen

We zijn in overleg met enkele partijen over een goed verhaal met betrekking tot grondstoffenmanagement. Zodra dit helder is komt hier meer informatie over.

8. Voorbeelden delen

Deze plek is de plek om goede voorbeelden met elkaar te delen. Hier kan je je idee al dan niet al in praktijk gebracht met de bezoekers delen. Je krijgt hiervoor 20 minuten waarvan maximaal 10 minuten pitch is en de rest gesprek. Geef je op bij elske@obb-ingenieurs.nl en we zetten dit zo snel mogelijk op de website. We hebben ruimte voor maximaal 6 pitches (3 per workshopronde).

Kennisdag Circulaire Speelruimte

Contact

Johan OostOBB Speelruimtespecialisten

Voor alle vragen over het inhoudelijke deel van het programma, zoals de plenaire sessie en de werksessies, kunt u bij mij terecht.

  • Default
  • Default
x

Veilige fysieke vakbeurzen